Super 3 hodiny v slovenskom centre v Londýne


Včielka MiMa je kultúrno-vzdelávacia organizácia, kde sa deťom dostáva kvalitného vzdelania v oblasti slovenského jazyka a kultúry od vysokoškolsky vzdelaných odborníkov.

Dve soboty v mesiaci po tri hodiny majú u nás deti možnosť učiť sa zábavným spôsobom – napríklad formou hier. Zabezpečujeme individuálnu starostlivosť o dieťa v malých skupinkách – 1 učiteľka na 8 detí.

Naším cieľom je v prvom rade podporovať slovenské deti a ich rodičov žijúcich v zahraničí v oblasti kultúry a jazyka svojich krajanov.


Naše akcie

Každy december organizujeme Mikuláša, kde je pre deti  pripravený bohatý program a  súťaže pokiaľ deti čakajú na Mikuláša.

Fašiangy

Maškarný Ples

Karnevalová zábava pre deti sa uskotočnila 11 marca, 2017. Na oslave sme si zaspievali jednu z veľmi na Slovensku známych pesničiek: Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...Karnevalom sprevádzali a zabávali detičky Anna, Elsa, Janka z Little Volcanoes Ltd. a Adri ktorá nám hrala na akordeóne. Zahrali sme si hry ako jabĺčkový a stoličkový tanec, a ku koncu si zahrali vedomostnú hru aj rodičia.

MDD 2018 -->

<--MDD 2017

Mikuláš 2018 -->

 

Mikuláš 2016--->

<----Mikuláš 2017

<---- Mikuláš 2015

 

 

Copyright © All Rights Reserved