Domov

Mikuláš 2015

 

Zuzka v roku 2015 organizovala s kamarátkou Mikulašsku besiedku pre české a slovenské detičky. Deťom sa veľmi páčilo, mali veľký zážitok a veľmi ich potešil mikulášsky balíček.

Včielka MiMa je kultúrno-vzdelávacia organizácia, kde sa deťom dostáva kvalitného vzdelania v oblasti slovenského jazyka a kultúry od vysokoškolsky vzdelaných odborníkov.

Dve soboty v mesiaci po tri hodiny majú u nás deti možnosť učiť sa zábavným spôsobom – napríklad formou hier. Zabezpečujeme individuálnu starostlivosť o dieťa v malých skupinkách – 1 učiteľka na 8 detí.

Naším cieľom je v prvom rade podporovať slovenské deti a ich rodičov žijúcich v zahraničí v oblasti kultúry a jazyka svojich krajanov.

 

Super 3 hodiny v slovenskom centre v Londýne

 

Kultúrno - vzdelávacia organizácia

Naše akcie

Fašiangy

Maškarný Ples

Karnevalová zábava pre deti sa uskotočnila 11 marca, 2017. Na oslave sme si zaspievali jednu z veľmi na Slovensku známych pesničiek: Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...Karnevalom sprevádzali a zabávali detičky Anna, Elsa, Janka z Little Volcanoes Ltd. a Adri ktorá nám hrala na akordeóne. Zahrali sme si hry ako jabĺčkový a stoličkový tanec, a ku koncu si zahrali vedomostnú hru aj rodičia.

Mikuláš

11. december 2016

V decembri sme organizovali Mikuláša, bola to super akcia a pre deti bol pripravený bohatý program, súťaže pokiaľ deti čakali na Mikuláša.

Copyright © All Rights Reserved